Srednja škola
Studiji
Ucenje uz rad
Tecajevi stranih jezika
Aktualna zbivanja
Aktualna zbivanja
BHV klub
Kontaktirajte nas
Popunite predaplikaciju ...
Linkovi
Newsletter
 


Svi članovi BHV kluba svojim radom zarađuju bodove koji donose nagrade
AKTIVNOSTI
BODOVI
Cjelodnevna promocija u školi
20
Izrada web stranice o iskustvima na programu
20
Pomaganje na Info sastanku
20
Akcija plakatiranja
20
Upućivanje polaznika na naš tečaj u inozemstvu
35
Gostovanje u radio emisiji
45
Upućivanje polaznika na Au Pair program
70
Upućivanje polaznika na HSY program
100
Gostovanje u TV emisiji
150